Alles over slapen, dromen, het nachtelijk brein en creatief denken.

Waarover droomden we zoal in de afgelopen week? Twitteraars doen verslag. Een piepkleine selectie:

What did we dream about in the past week? Tweeps reported. A small selection:

 

DeWeekInDromenWk6Dl1 DeWeekInDromenWk6Dl2 DeWeekInDromenWk6Dl3

-
Previous postDreaming with Jeff Bridges Next postDromen van liefde

What do you think?

Name required

Website