Democraten dromen significant meer dan conservatieven. Dat blijkt uit een recente enquête gehouden onder 2992 Amerikaanse volwassenen uit alle lagen van de bevolking. Het onderzoek werd uitgevoerd door professor Kelly Bulkeley. De deelnemers moesten aangeven welke politieke voorkeur ze hadden: liberaal, conservatief of gematigd. De gematigden werd buiten beschouwing gelaten, waardoor twee groepen overbleven: 802 liberalen en 1335 conservatieven, die allen 11 vragen over dromen beantwoordden.

Dromen en nachtmerries onthouden
Culturele en politieke factoren werden tot nu toe zelden bekeken bij kwantitatief droomonderzoek; wetenschappers richtten zich meer op psychologische factoren. Maar Bulkeley denkt dat de droomervaring nauw verweven is met culturele invloeden zoals taal, moraal, religie, en politiek.
‘Mensen aan de linkerkant van het Amerikaanse politieke spectrum antwoordden veel vaker ‘ja’ op vragen over het onthouden van dromen dan mensen aan de rechterkant, met statistisch significante verschillen.’

  • Bijna 73,1 procent van de liberalen zegt ‘vaak’ een droom te herinneren, tegenover 64,2 procent van de conservatieven.
  • 14,2 procent van de conservatieven heeft weleens nachtmerries, tegenover 25,7 procent van de liberalen – of in ieder geval onthouden ze die beter dan de conservatieven.

Praten over dromen
Liberalen blijken ook meer over hun dromen te praten dan conservatieven. Liberale vrouwen zijn verreweg in de meerderheid: 30,3 procent praat ‘vaak’ met familie of vrienden over dromen. Liberale mannen lopen niet ver achter met 25,3 procent.
Conservatieve vrouwen zijn wat huiveriger: 20,2 procent zegt vaak over dromen te praten. Bij bij conservatieve mannen lijkt dromen zelfs een impopulair onderwerp: 82 procent praat zelden over dromen met anderen.

Seks in dromen
Conservatieven hebben minder seks in dromen, zeggen ze. Bijna de helft van de conservatieve vrouwen zegt nog nooit in haar leven een seksueel getinte droom te hebben gehad (45,1 procent). Ook de conservatieve man houdt zich ‘s nachts in: slechts 62,9 procent kan zich een seksueel getinte droom herinneren.
Liberalen voelen zich een stuk vrijer in hun slaap: 82,6 procent van de mannen en 69,7 van de vrouwen zegt wel eens over seks te dromen.

Je vraagt je af in hoeverre gêne om over seks te praten bij de conservatieven een verklaring is voor de antwoorden. Misschien dromen ze stiekem meer over seks dan ze durven toegeven. Bulkeley beaamt dat dit een nadeel is van onderzoek gebaseerd op enquêtes, al vindt hij wel dat de testgroep zo groot is dat het gemiddelde corrigerend werkt.

Conclusies
Een correlatie waarnemen is niet hetzelfde als een oorzakelijk verband aantonen. Deze resultaten laten zien dat politieke overtuiging in Amerika samengaat met veel of weinig dromen onthouden, maar geven geen inzicht in waarom dat zo zou kunnen zijn. Ook zijn de verschillen niet absoluut. Bulkeley: ‘Sommige liberalen meldden zeer weinig dromen te onthouden, terwijl sommige conservatieven veel dromen zeiden te onthouden. Toch is een algemene trend zichtbaar.’

Benieuwd of dit verschil ook zichtbaar is onder Nederlandse stemmers.

Noten

  • Onderzoeksresultaten zijn in maart 2012 gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Dreaming: Dream Recall and Political Ideology: Results of a Demographic Survey.
  • De enquête werd uitgevoerd door Zogby Interactive Survey.
  • Kelly Bulkeley is auteur van American dreamers: what dreams tell us about the political psychology of conservatives, liberals and everone else.