Foto: Universiteit Utrecht

 

Hoe weet je dat je herinneringen echt zijn? Kun je expres dingen vergeten? En hoe belangrijk is slaap voor het functioneren van je geheugen?
In september 2012 organiseerden studenten van de Universiteit Utrecht in samenwerking met Studium Generale een themadag over geheugen: ‘You are what you remember’. Vier wetenschappers vertelden over verschillende aspecten van het geheugen: het selectief opslaan van ervaringen, valse herinneringen, en de cruciale rol van slaap voor het langetermijngeheugen. Studies met ratten tonen bijvoorbeeld aan dat nieuwe informatie het best wordt opgeslagen tijdens de slaap. En ratten die te weinig slaap kregen, konden niks nieuws meer onthouden.

Professor Jan Born gaat daar uitgebreid op in. Hij is directeur van het Instituut voor Medische Psychologie en Gedragsneurobiologie van de Universiteit van Tübingen. Hij houdt hij zich bezig met hoe geheugen wordt gevormd tijdens de slaap. Zo toonde hij aan dat het geheugen stabiliseert tijdens slaap, en dat er tijdens slaap cognitieve processen plaatsvinden zoals het vinden van strategieën voor het oplossen van problemen. Born was hiermee de eerste onderzoeker die een causale relatie tussen slaap en leren vaststelde.

 

PS: Lezingen van Studium Generale zijn gratis en voor iedereen. Kijk hier voor het programma.