Waarover droomden we zoal in de eerste weken van het jaar? Twitteraars doen verslag. Een piepkleine selectie:

What did we dream about in the first two weeks of the year? Tweeps reported. A small selection:

Deweekindromen week 1 en 2