Waarover droomden we zoal in de afgelopen week? Twitteraars doen verslag. Een piepkleine selectie:

What did we dream about in the past week? Tweeps reported. A small selection:

DeWeekInDromenWk3dl1

DeWeekInDromenWk3dl2