Waarover droomden we zoal in de afgelopen week? Twitteraars doen verslag. Een piepkleine selectie:

What did we dream about in the past week? Tweeps reported. A small selection:

 

DeWeekInDromenWk4dl2

DeWeekInDromenWk4dl1